Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Zasady projektowania połączeń spawanych

1.5.2013, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W konstrukcjach (wyrobach) spawanych wyróżnia się węzły, złącza i spoiny. Połączenie spawane jest ogólnym określeniem złącza lub spoiny. Węzeł spawany jest fragmentem konstrukcji składającym się z kilku elementów łączonych i może występować w nim kilka złączy tego samego lub różnych rodzajów.

Złącze spawane jest elementem konstrukcji powstałym z połączenia ścianek części za pomocą spawania. Obejmuje ono spoinę oraz materiał do niej przyległy. W zależności od konfiguracji, jaką tworzą stykające się ze sobą łączone części, rozróżnia się złącza jak na rysunku 4.2.1./1.

Rodzaj złącza decyduje o wielu praktycznych jego cechach, m.in.:

  • wytrzymałości konstrukcji,

  • masie,

  • technologiczności, czyli możliwości i sposobie jego wykonania,

  • odkształceniach spawalniczych,

  • pracochłonności i

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.