Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Stale konstrukcyjne niestopowe według PN-EN 10025-2

1.7.2007, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

W tej grupie znajdują się stale konstrukcyjne (oznaczone literą S) i stale przeznaczone do budowy maszyn (oznaczone literą E). Skład chemiczny stali konstrukcyjnych – oprócz S185, której skład chemiczny nie jest określany – jest podany w tab. 3.2.3.1./1, a maksymalne wartości równoważnika węgla CE – w tab. 3.2.3.1./2. Wartości te wskazują, że stale te należą do dobrze spawalnych. Stale niestopowe grupy S, których udarność określa się w temperaturze –20oC, produkuje się jako całkowicie uspokojone (FF) pierwiastkami wiążącymi azot (głównie aluminium w ilości całkowitej pow. 0,020%). Stale o udarności badanej w temperaturze 0oC i pokojowej (tab. 3.2.3.1./1) są dostarczane jako uspokojone (FN). Stal S185, produkowana według uznania wytwórcy bez określonego stopnia uspokojenia, może być stosowana tylko na elementy drugorzędne konstrukcji spawanych, nieprzenoszące zasadniczych obciążeń. Zakres wartości granicy plastyczności stali konstrukcyjnych wynosi od 185 do 450 MPa, dla grubości do 16 mm (tab. 3.2.3.1./3). Charakterystyczną cechą stali niestopowych (również innych grup stali) jest obniżanie się wszystkich własności mechanicznych ze zwiększeniem grubości wyrobu.

Stale S235 i S275 mogą być dostarczane w klasie jakości JR, J0 i J2 oznaczającej wartość pracy łamania w określonej temperaturze badania, zgodnie z zasadami podanymi w PN-EN 10027-1 (tab. 3.1.2.2./1). Stal S355 można nabyć w klasach jakości JR, J0, J2 i K2, natomiast S450 – w klasie J0. Dla stali S185, E295, E335 i E360 klas jakości się nie określa.

W zamówieniu stali produkowanych według PN-EN 10025-2 należy podać stan dostawy, tj. po gorącym walcowaniu (z symbolem „+AR” na końcu oznaczenia) lub w stanie normalizowanym albo po walcowaniu normalizującym („+N”). Pełne oznaczenie gatunku i jakości zamawianej stali może być przykładowo następujące:

Stal PN-EN 10025-2: S355J0 + N (lub + AR) albo
Stal PN-EN 10025-2: 1.0553 + N (lub + AR), gdzie 1.0553 jest numerem materiałowym według PN-EN 10025-2.

Tablica 3.2.3.1./1. Skład chemiczny w % (według analizy wytopowej) stali konstrukcyjnych niestopowych według PN-EN 10025-2: 2005

Tablica 3.2.3.1./2. Równoważnik węgla spawalnych stali konstrukcyjnych niestopowych według PN-EN 10025-2: 2005

Tablica 3.2.3.1./3. Własności mechaniczne w temperaturze otoczenia stali niestopowych wytwarzanych według PN-EN 10025-1:

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.