Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Sprawdzenie tłoczyska na wyboczenie

1.9.2010, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Dla siłownika o dłuższym skoku sprawdza się średnicę tłoczyska na wyboczenie pod wpływem siły ściskającej. Wyboczenie jest to stan, gdzie oprócz ściskania siłą krytyczną Fkr, powstaje również zginanie pręta momentem krytycznym Mkr. Siłownik poddany zbyt dużej sile ściskającej na tłoczysku może pracować nieprawidłowo albo ulec uszkodzeniu. Wyboczenie tłoczyska może spowodować powstanie nieszczelności w uszczelnieniach siłownika. W skrajnych przypadkach tłoczysko może zostać tak wygięte, że uniemożliwi to prawidłową pracę siłownika. Aby zapobiec temu zjawisku, należy obliczyć dopuszczalne obciążenie tłoczyska siłownika:

gdzie:

k − współczynnik bezpieczeństwa zależny od sposobu mocowania cylindra i tłoczyska siłownika pneumatycznego, zwykle k = 5,

Fkr − obciążenie krytyczne według modelu obliczeniowego (wzoru) Eulera:

E − moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga), dla stali E = 2,1⋅105 N/mm2,

J − moment bezwładności pola przekroju tłoczyska w cm4,

d − średnica pręta − tłoczyska,

Lw − długość zastępcza (wyboczeniowa) zależna od zamocowania pręta, cztery przysadki mocowania pręta przedstawiono na rys. 8.1.7.3./1.

Wyboczenie

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.