Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Polietery. Poli(tlenek fenylu)

23.9.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Nazwy skrócone to PPO (Polyphenylene Oxide) i PPE (Polyphenylene Ether).

Poli(tlenek fenylu) został opracowany w firmie General Electric w 1956 r. ze względu na trudne przetwórstwo homopolimeru wprowadzono modyfikację polistyrenem lub kopolimerami blokującymi butadienowo-styrenowymi. Produkty modyfikowane charakteryzuje wyższa udarność. PPO wykazuje dobrą mieszalność z innymi polimerami. Dostępne są mieszaniny z polistyrenem wysokoudarowym, poliamidami, Poli(tereftalanem butylenu) oraz poliolefinami.

Poli(tlenek fenylenu) jest tworzywem termoplastycznym o strukturze bezpostaciowej. Wykazuje wysoka temperaturę zaszklenia w zakresie ok. 2100C, jednak ze względu na możliwość utleniania w podwyższonych temperaturach nie jest stosowany do pracy ciągłej powyżej 1250C.

Zalety Poli(tlenku fenylenu):

  • dobre właściwości mechaniczne, także w wysokich temperaturach;

  • znakomita

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.