Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Oznakowanie bezpieczników topikowych

4.12.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Oznakowanie wkładek topikowych

Na wkładce bezpiecznikowej obok nazwy producenta podawane są różnorakie informacje umożliwiające użytkownikowi identyfikację wyrobu oraz jego parametrów znamionowych: rozmiar typu (NH 00), kategoria użytkowania(gL, gG), napięcie znamionowe (500 V), prąd znamionowy (80 A), znamionowa zdolność zwarciowa (100 kA), numery norm związanych, znak zgodności (CE). Niekiedy podawane są również dodatkowe oznakowania, np. symbol recyklingu, kraj pochodzenia.

Oznakowanie kategorii użytkowania wkładki topikowej składa się z dwóch członów – litery małej g lub a oznaczających zakres zdolności wyłączania i drugiego członu litery dużej oznaczającej kategorię użytkowania (charakterystykę). Litery małe:

 • pierwsza litera g – oznacza wkładkę ogólnego zastosowania, której zdolność wyłączeniowa jest gwarantowana, poczynając od prądu powodującego przepalenie elementu topikowego w czasie 1 godziny do znamionowego prądu wyłączającego. Wkładka ta jest więc wkładką o pełnozakresowej zdolności wyłączania zdolną do wyłączenia każdego prądu stapiającego element topikowy;

 • pierwsza litera a – oznacza wkładkę o niepełnozakresowej zdolności wyłączania, tzn. wkładkę, która wyłącza poprawnie prąd zawarty pomiędzy najmniejszym prądem wyłączalnym Ibmin nie większym niż 6,3 In i znamionowym prądem wyłączalnym Ibn.

Wkładka nie gwarantuje poprawnego wyłączania małych prądów przeciążeniowych.

Drugi człon symbolu – duża litera, oznacza kategorię użytkowania wkładki topikowej.

 • L – ogólnego przeznaczenia do zabezpieczania przewodów i żył kabli o charakterystyce zwłocznej, niemal identycznej jak wkładki G;

  • G – ogólnego przeznaczenia o charakterystyce zwłocznej, głównie do zabezpieczania urządzeń, np. silników elektrycznych;

  • F – ogólnego zastosowania o charakterystyce szybkiej;

  • M – do zabezpieczania silników i urządzeń rozdzielczych;

  • R – o działaniu superszybkim

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.