Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Obliczanie zużycia powietrza w siłownikach

1.7.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Obliczanie zużycia powietrza w siłownikach (odbiornikach) jest istotne do doboru wydajności sprężarki i objętości zbiornika oraz do określenia kosztów zużycia energii elektrycznej przez sprężarkę. Do obliczenia zużycia powietrza w jednostce czasu w siłownikach pneumatycznych, według schematu przedstawionego na rys. 8.1.4.4./1., stosuje się następujące wzory:

  • - siłownik pojedynczego działania
  • - siłownik podwójnego działania:

gdzie:

V01, V02 – objętość szkodliwe (martwe) w komorach siłownika i przewodach między zaworem rozdzielającym a siłownikiem w cm3 (patrz tabela 8.1.4.4./1.).

D – średnica tłoka w cm,

d – średnica tłoczyska w cm,

H – skok roboczy w cm,

k – stopień sprężania,

Pr – ciśnienie robocze w bar,

pa – ciśnienie atmosferyczne, pa = 1,01315 bar,

n – liczba podwójnych skoków (cykl pracy wysuwania i powrotu tłoczyska) w 1/min.

Orientacyjne wartości objętości martwej w komorach siłownika pneumatycznego zamieszczono w tabeli 8.1.4.4./1.

Tabela 8.1.4.4./1. Objętość martwa w komorach siłownika

Średnica tłoka

mm

 

12

 

16

 

25

 

35

 

50

 

70

 

100

 

140

 

200

 

250

 

Przednia pokrywa

cm3

 

0,5

 

1,0

 

5,0

 

10

 

16

 

27

 

80

 

128

 

425

 

2005

 

Tylnia pokrywa

cm3

 

1,0

 

1,2

 

6,0

 

13

 

19

 

31

 

88

 

150

 

338

 

2337

 

W praktyce obliczenia zużycia powietrza w siłownikach pneumatycznych przeprowadza się na podstawie jednostkowego zużycia powietrza qi w zależności od średnicy tłoka D i ciśnienia roboczego p lub na podstawie nomogramów opracowanych przez producentów siłowników. Przybliżone zużycie powietrza przez siłowniki pneumatyczne określone na podstawie jednostkowego zużycia powietrza qi (na podstawie tabeli 8.1.4.4./2. lub tabeli 8.1.4.4./3.) oblicza się według wzorów:

  • - siłownik pojedynczego działania
  • - siłownika podwójnego działania:

gdzie:

H – skok roboczy tłoka siłownika w mm,

qi – jednostkowe zużycie powietrza w

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.