Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dyrektywa maszynowa 98/37/WE oraz Nowa Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

1.7.2007, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Jedną z najważniejszych dyrektyw dla przemysłu maszynowego jest tzw. Dyrektywa maszynowa 98/37WE obowiązująca w Polsce od grudnia 2005 r. Dyrektywa ta została jednak znowelizowana 17 maja 2006 r., otrzymała wówczas numer 2006/42/ WE. Polski akt prawny przenoszący nową dyrektywę do prawa krajowego powinien zostać wydany najpóźniej do 29 czerwca 2008 r. i zacząć obowiązywać najpóźniej od 29 grudnia 2009 r.

Poniżej zostały przedstawione główne punkty (wraz z załącznikami) tej dyrektywy kluczowej dla dziedziny przemysłu maszynowego. Przedstawiona dyrektywa jest oparta na tłumaczeniu z języka angielskiego europejskiego aktu prawnego, omówienie obejmuje tylko część problemów przedstawionych w akcie prawnym. Zagadnienia ujęte tą dyrektywą zaczną obowiązywać na terenie naszego kraju dopiero po wprowadzeniu polskiego aktu prawnego. Do tego momentu obowiązują przepisy dyrektywy 98/37/WE wprowadzonej do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2170).

Dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów:

 • maszyn,

 • wyposażenia wymiennego,

 • elementów bezpieczeństwa,

 • osprzętu do podnoszenia,

 • łańcuchów, lin i pasów,

 • odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu,

 • maszyn nieukończonych.

Z zakresu dyrektywy wyłączone są:

 • elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny,

 • urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki,

 • maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną,

 • broń, w tym broń palna,następujące środki transportu:

  • - ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/ WE, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach,
  • - pojazdy silnikowe i ich przyczepy objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG z 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.