Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dokumentacja

16.1.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Aby uzyskać decyzję zezwalającą na eksploatację specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego należy zgłosić urządzenie pisemnie do TDT. W zgłoszeniu podaje się nazwę lub imię i nazwisko eksploatującego specjalistyczne urządzenie ciśnieniowe oraz dołącza dwa egzemplarze dokumentacji. Powinna ona zawierać:

1) opis techniczny specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego;

2) dokumenty dostarczane przez wytwarzającego wraz ze specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym, określone w przepisach dotyczących oznakowania CE albo w specyfikacjach technicznych uzgodnionych z TDT;

3) rysunek zestawieniowy pojazdu lub pojazdu kolejowego i metra - z zamontowanym specjalistycznym urządzeniem ciśnieniowym z podstawowymi wymiarami, pokazujący sposób połączenia zbiornika z podwoziem (ramą podwozia lub wózkiem pojazdu);

4) rysunek specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego z podaniem nominalnej i minimalnej grubości ścianek głównych elementów, w szczególności płaszcza, den, przegród i falochronów oraz z wykazem materiałów użytych do jego budowy;

5) schemat instalacji do napełniania i opróżniania z zaznaczeniem osprzętu zabezpieczającego, ciśnieniowego oraz źródeł zasilania, z opisem wyposażenia (armatury), z podaniem typów wyposażenia i wytwórców;

6) obliczenia wytrzymałościowe określające minimalną grubość ścianek;

7) protokół z pomiarów grubości ścianek zbiornika;

8) opis doboru osprzętu zabezpieczającego wraz z jego dokumentacją, z uwzględnieniem źródeł zasilania;

9) instrukcję obsługi specjalistycznego urządzenia ciśnieniowego zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi i konserwacji, zwaną dalej “instrukcją eksploatacji“.

Dla zbiorników LPG wytwarzający składa zgłoszenie do TDT w celu wydania decyzji zezwalającej na eksploatację.

W technicznie uzasadnionych

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.