Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dobór urządzeń przeciwwybuchowych w zależności od temperatur samozapłonu

16.7.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Urządzenia elektryczne powinny być tak dobrane, aby temperatury ich powierzchni zewnętrznych w żadnych warunkach nie przekroczyły temperatur samozapłonu gazów palnych, par cieczy palnych i pyłów znajdujących się w ich otoczeniu. Jeżeli na urządzeniach elektrycznych nie ma oznaczenia zakresu wymaganych temperatur otoczenia, oznacza to, że urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturze otoczenia w zakresie -20 o C do 40 o C.

Jeżeli urządzenie jest przeznaczone do pracy w innym zakresie temperatur otoczenia, to jest to podane na jego tabliczce znamionowej lub w dokumentacji technicznej.

Gazy i pary

Symbole klas temperaturowych umieszczone na urządzeniach mają znaczenie zgodnie z tablicą 6.

Tablica 6. Zależność temperatury samozapłonu gazu lub pary i klas temperaturowych urządzeń przeciwwybuchowych

Klasy temperaturowe urządzeń przeciwwybuchowych  Temperatury samozapłonugazu lub pary [o C]  Dopuszczone klasy temperaturowe urządzeń  
T1T2T3T4T5T6  >450>300>200>135>100>85  T1 – T6T2 –T6T3 –T6 T4 – T6 T5 - T6 T6  

Pyły

Warstwy pyłu charakteryzują dwa parametry: grubość warstwy i podwyższanie izolacji cieplnej wraz ze zwiększaniem się jej grubości.

W przestrzeniach zagrożonych wybuchem mieszanin pyłów lub włókien z powietrzem dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń, systemów ochronnych, części i podzespołów badane metodami określonymi w normie [5], które mogą mieć kontakt z obłokami pyłów, nie powinny przekroczyć 2/3

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.