Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dobór średnicy przewodu układu pneumatycznego

1.7.2009, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Przy instalowaniu urządzeń pneumatycznych należy określić średnicę wewnętrzną przewodów, którymi ma być doprowadzane do nich sprężone powietrze. Należy zwrócić szczególną uwagę ile jest jednocześnie podłączonych odbiorników o zróżnicowanej chłonności, pracujących równocześnie.

Znając wartość przepływu nominalnego qvn (w warunkach STP) lub qvN (w warunkach ANR) w zaworach można obliczyć parametry przepływu w przewodach pneumatycznych przed zaworem i za zaworem (do odbiorników):

gdzie: ρi – gęstość powietrza w warunkach pracy,

pi – ciśnienie powietrza w warunkach pracy,

Ti – temperatura powietrza w warunkach pracy,

ρN – gęstość powietrza w warunkach ANR,

pN – ciśnienie w warunkach ANR,

TN – temperatura w warunkach ANR.

Ze równania ciągłości strugi oblicza się przepływ objętościowy qvi sprężonego powietrza w przewodzie (przyłączy) przed lub za zaworem:

Przy założeniu przemiany izotermicznej równanie przepływu ma postać:

Średnicę przewodu przed lub za zaworem wynika z równania przepływu:

powyższego wzoru wynika średnica wewnętrzna

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.