Pełny artykuł dostępny dla abonentów!

Dobór silników elektrycznych

16.7.2019, , Źródło: Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.

Silniki elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym powinny być dobierane zgodnie z klasyfikacja stref potencjalnie zagrożonych wybuchem, przeznaczeniem i przewidywanymi cyklami pracy od S1 do S10. Przy doborze siników należy brać pod uwagę co najmniej:

 • rodzaj i cechy wykonania przeciwwybuchowego (EPL),

 • cykle pracy,

 • napięcie i częstotliwość zasilania,

 • przepływ ciepła od napędzanych urządzeń, np. pomp,

 • pozycje zainstalowania,

 • okresy smarowania,

 • klasę izolacji.

Silniki elektryczne przeciwwybuchowe powinny być zabezpieczone przed skutkami przeciążeń i zwarć. Zabezpieczenia przetężeniowe powinny być:

 • zabezpieczeniami zależnymi ze zwłoką, kontrolującymi natężenie prądu we wszystkich trzech fazach silnika, nastawionymi na prąd znamionowy silnika. Zabezpieczenie powinno zadziałać w czasie 2 godzin lub krótszym przy prądzie obciążenia 1,2 prądu znamionowego. Przy prądzie obciążenia równym 1,05 prądu znamionowego silnika zabezpieczenie nie powinno zdziałać w czasie 2 godzin.

 • urządzeniami do bezpośredniej kontroli temperatury we wszystkich trzech fazach,

 • innymi równorzędnymi urządzeniami

Oprócz zabezpieczeń przetężeniowych silniki powinny być chronione przed przekroczeniem dopuszczalnych temperatur uzwojeń za pomocą czujników temperatury (termistorów) umieszczonych w uzwojeniach każdej fazy. Takie zabezpieczenie jest wymagane tylko w przypadku umieszczenia go w dokumentacji technicznej silnika.

Silniki elektryczne w osłonach ognioszczelnych Ex“d“

Silniki elektryczne w osłonach ognioszczelnych zasilane z przetwornic częstotliwości

Silniki elektryczne w osłonach ognioszczelnych zasilane z przetwornic częstotliwości – konwerterów, przy zmiennym napięciu i częstotliwości mogą być:

 • przystosowane do współpracy z przetwornicą częstotliwości i badane jako zespół zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 60079-0 i stosownym zabezpieczeniem, lub

 • silnik może nie być przystosowany do zasilania z przetwornicy częstotliwości.

W tym przypadku przeprowadza się pomiar temperatury za pomocą czujników określonych w dokumentacji lub innym efektywnym sposobem w celu ograniczenia temperatur powierzchni zewnętrznych obudowy silnika. Skuteczność pomiaru temperatury powinna uwzględniać: moc, prędkość obrotową, moment i częstotliwość, cykle pracy. W razie przekroczenia dopuszczalnych temperatur zasilanie powinno

 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.